Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń

tel.: 501 937 378

biuro@ksmtorun.pl

oddział Maksymiliana Kolbego w Toruniu
ODDZIAŁ CHRYSTUSA KRÓLA
W TORUNIU
ODDZIAŁ ŚW. JAKUBA
W TORUNIU
ODDZIAŁ św. Marii Magdaleny w BiskupicachODDZIAŁY KSM W NASZEJ DIECEZJI

 św. Maksymiliana Marii Kolbe w Toruniu

św. Marii Magdaleny w Biskupicach

św. Jakuba w Toruniu

św. Maksymiliana Marii Kolbe w Grudziądzu

Chrystusa Króla w Toruniu

Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Ojca Pio w Grudziądzu

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Diecezji Toruńskiej