Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
87-100 Toruń

tel.: 501 937 378

biuro@ksmtorun.pl

Oddział przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe
w Grudziądzu

Oddział przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Grudziądzu

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to wspólnota działająca w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu, zrzeszająca osoby młode, które pragną pogłębiać swoją wiarę razem
z rówieśnikami. Działamy od 2013 roku. Przedział wiekowy członków grupy jest zróżnicowany. Nasze spotkania formacyjne odbywają się w każdy piątek o godzinie 19:00 i przybierają różnorakie formy – od dyskusji po liczne wyjazdy integracyjne służące bliższemu poznaniu siebie nawzajem i przede wszystkim wielbieniu Pana Boga za jego cenne dary.
Opiekunem grupy jest ksiądz Bartosz Serwiński, a liderem – Alicja Langowska.

Historia naszego oddziału

ul. Wyspiańskiego 1, 86-300 Grudziądz

asystent: ks. Bartosz Serwiński

724 610 491 (prezes Alicja Langowska)

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej