Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
87-100 Toruń

tel.: 501 937 378

biuro@ksmtorun.pl

Do góry

Sztandar, który jest symbolem naszej organizacji, jedności i zasad. Nie ma z góry narzuconego schematu wyglądu sztandaru, jednakże nie powinno na nim zabraknąć wizerunku patronów, godła i zawołania stowarzyszenia.

Przyrzeczenie - składa się po odbyciu stażu kandydackiego, szkolenia przed przyrzeczeniem i przy przychylnej opinii prezesa i członków oddziału. Przyrzeczenie powinno się składać raz do roku w uroczystość patronalną Chrystusa Króla Wszechświata, podczas uroczystej Mszy Świętej
w obecności Zarządu Diecezjalnego.

Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby całym życiem móc wiernie służyć Bogu, Kościołowi
i Polsce, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Legitymacja, którą otrzymuje członek KSM po złożeniu przyrzeczenia. Jest na niej zdjęcie, dane personalne, kod statystyczny, godło KSM.

Forma legitymacji jest taka sama w całym kraju.

Hasło i pozdrowienie organizacyjne, które wypowiadane jest zazwyczaj po hymnie. Pozdrowieniem jest słowo GOTÓW, które wskazuje na gotowość młodzieży do służby Bogu i ojczyźnie. Na podstawie tej gotowości utworzono pozdrowienie.

Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów?

odzew: Gotów!

Odznaka, której treścią jest godło KSM. Mogą ją nosić członkowie Stowarzyszenia po przyrzeczeniu. Odznaka pokazuje służbę Kościołowi i Ojczyźnie jednocześnie noszenie odznaki ma na celu propagowanie KSM w środowisku.

Statut - został zatwierdzony przez 261. Konferencję Episkopatu Polski
w Warszawie w roku 1993. Znajdują się w nim zbiory praw, które kształtują istotę i cele stowarzyszenia. Zawiera on także prawa i obowiązki członków KSM.

Hymn - stanowi jeden z ważniejszych elementów tożsamości stowarzyszenia. Jest to pieśń śpiewana na melodię "Roty".

Zawarte są w nim cele i ideały młodych ludzi.
Hymn śpiewamy na uroczystych spotkaniach, zjazdach,  uroczystościach, w chwilach szczególnie ważnych. Znajomość hymnu na pamięć powinna być jednym z warunków pełnego członkostwa.

Hej do apelu stańmy wraz

Budować Polskę nową!

Ojczyzna wolna wzywa nas

Do pracy ręką głową

Nie wydrze nam jej żaden wróg

Tak nam dopomóż Bóg!

 

Młodzieży Polskę nową twórz

Potężną Bogu miłą

Gdy z nami Bóg przeciw nam któż

On jest najwyższą siłą

Zwyciężym znój i stromość dróg

Tak nam dopomóż Bóg!

 

Sztandarem naszym będzie Krzyż

Co ojców wiódł do chwały

I nas powiedzie także wzwyż

Gdzie buja orzeł biały

Ojczyźnie spłacim święty dług

Tak nam dopomóż Bóg!

Godło - powstało z połączenia Orła Polskiego i Krzyża,
co wskazuje na odpowiedzialność młodych przed Bogiem i Ojczyzną.

Tłem godła jest kolor żółty symbolizujący Kościół Katolicki. Kolor biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą, którą Stowarzyszenie obrało sobie za wzór do naśladowana i pomoc w pracy nad sobą.

ELEMENTY TOŻSAMOŚCI

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej