Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Zgodnie z §16 Regulaminu Zarządu Diecezjalnego i Kierownictwa Oddziału/Koła, Zarząd może,
w drodze uchwały, powoływać odpowiedzialnych przed Zarządem pełnomocników oraz stałe lub doraźne komisje lub sekcje, ustalając przedmiot ich działania, kompetencje oraz skład osobowy.

Sekcje diecezjalne

Diecezjalna Sekcja Medialna

Cel działania: zapewnianie członkom sekcji rozwoju ich warsztatu medialnego oraz umiejętności skutecznego funkcjonowania w mediach. Sekcja ma stanowić zaplecze medialne Stowarzyszenia w diecezji, odpowiedzialne m.in. prowadzenie mediów diecezjalnych.

Kontakt: Nikola Riese (tel. 728 208 090)

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
87-100 Toruń

biuro@ksmtorun.pl