Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Modlitwa KSM-owicza

Ojcze wszechmogący i miłosierny Boże, przez Twego Syna Jezusa Chrystusa prosimy Cię, obdarz nas Duchem Prawdy, Miłości i Mocy. Spraw, abyśmy byli wierni Ewangelii, Krzyżowi, wierze naszych ojców i ideałom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Niech Duch Święty Pocieszyciel wzbudza w nas gorliwość apostolską, abyśmy z pokorą i odwagą budowali Królestwo Chrystusowe w sobie, w rodzinach i otoczeniu oraz byśmy w życiu społecznym szerzyli cywilizację miłości. Niech nas wspomaga orędownictwo i przykład Matki Najświętszej Królowej Polski, św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny. Na Twoją miłość, wezwanie
i Twoje posłanie odpowiadamy: GOTÓW!

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
87-100 Toruń

biuro@ksmtorun.pl