Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń

tel.: 501 937 378

biuro@ksmtorun.pl

Do góry

Zarząd Diecezjalny
KSM Diecezji Toruńskiej 2019-2021

ks. Łukasz Meszyński
Uczęszczam do VI Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu do klasy mundurowej. Od 19 maja 2018r. działam w KSM-ie
w oddziale przy parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu. Interesuję się muzyką, językiem rosyjskim, sportem, głównie piłką nożną i siatkową. Gram w klubie sportowym.
Asystentem Diecezjalnym KSM-u Diecezji Toruńskiej jestem od sierpnia  2017 roku. Obecnie jestem wikariuszem parafii p.w. Chrystusa Króla w Toruniu, gdzie nastąpiła reaktywacja oddziału KSM. Obecnie jestem katechetą w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Technikum nr 9 w Toruniu. Moją działalność na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży rozpocząłem w roku 2014, kiedy to zostałem asystentem oddziału parafialnego w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu. W Diecezji jestem również asystentem kościelnym Ruchu Czystych Serc. Moja pasją jest sport, a szczególnie piłka nożna. Od momentu święceń  kapłańskich jestem bramkarzem reprezentacji Diecezji w piłce nożnej na hali. Poza sportem lubię czytać książki, oglądać filmy i podróżować. Z młodzieżą podejmuję różne duszpasterskie i KSM-owe inicjatywy dlatego razem z nimi jestem GOTÓW!
Ksiądz asystent diecezjalny
Studiuję pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. W KSM-ie jestem od 19 maja 2018 roku i należę do oddziału przy parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu. Interesuję się teatrem i psychologią. Jestem miłośniczką zwierząt, bardzo lubię spędzać czas ze znajomymi, podróżować, tańczyć, oglądać filmy i seriale oraz pomagać innym.
Jestem studentką matematyki
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W KSM-ie działam od 19 maja 2018 roku w oddziale przy parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu. Interesuję się informatyką, lubię podróże oraz spędzać czas z przyjaciółmi.
Studiuję pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz uczę się w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na terapeutę zajęciowego. W KSM-ie jestem od 2016 roku. Należę do oddziału przy parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu. Kocham śpiewać i grać na gitarze.
Interesuję się fotografią, dekoratorstwem, sztuką
i podróżami.
Członek Zwyczajny
Łukasz Szczęsny
Delegat na Krajową Radę
Ewelina Rakowska
Zastępca Sekretarza
Katarzyna Grefkowicz
Sekretarz
Natalia Ziółkowska
Skarbnik
Łukasz Markiewicz
Zastępca Prezesa
Nikola Pelc
Prezes
Hanna Pierzchalska
Swoją działalność związaną ze Stowarzyszeniem rozpocząłem w 2008 roku w oddziale przy parafii
pw. św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu,
gdzie w latach 2011-2017 pełniłem funkcję prezesa. Obecnie moja działalność skupiona jest przy parafii
pw. św. Marii Magdaleny w Biskupicach.
Od 2017 roku jestem członkiem Zarządu Diecezjalnego, w poprzedniej kadencji piastowałem funkcję zastępcy prezesa.
W 2012 roku ukończyłem studia prawnicze na toruńskim uniwersytecie, obecnie pracuję w jednym
z urzędów administracji publicznej. 
Jestem uczennicą Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Od września 2015 roku należę do oddziału KSM-U przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu, gdzie obecnie pełnię funkcję prezesa. Interesuję się muzyką, fotografią i tańcem. Kocham pracę
z dziećmi, dlatego w wolnych chwilach udzielam się jako wolontariuszka
w świetlicy Caritas, a także na koloniach zimowych i letnich organizowanych przez tą świetlicę.

Od 2013 roku czynnie uczestniczę
w życiu parafii pw. św. Marii Magdaleny
w Biskupicach, poprzez działalność
w parafialnym Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz prowadzenie dziecięcej scholi parafialnej. 23 listopada 2014 roku,
na mocy złożonego przyrzeczenia,
stałam się oficjalnym członkiem KSM Diecezji Toruńskiej. Od 2014 do 2015 roku byłam członkiem Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej KSM, w latach
2015 – 2019 pełniłam funkcję skarbnika
w Zarządzie Diecezjalnym KSM.
W listopadzie 2019 r. zostałam prezesem Zarządu Diecezjalnego KSM DT.
Jestem inżynierem zoofizjoterapii oraz studentką zootechniki. W wolnych chwilach uwielbiam śpiewać, grać na gitarze oraz pomagać innym.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej