Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, które zrzesza młodych katolików świeckich, działających
na terenie całej Polski. Tworzy je młodzież
w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość, gotowych całym swoim życiem służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Czym jest KSM?

Celem KSM-u jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, a także aktywne uczestnictwo
we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, społecznego i kulturalnego. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest tzw. młodszą siostrą
Akcji Katolickiej.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
87-100 Toruń

biuro@ksmtorun.pl