Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
87-100 Toruń

tel.: 501 937 378

biuro@ksmtorun.pl

Celem KSM-u jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, a także aktywne uczestnictwo
we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, społecznego i kulturalnego. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest tzw. młodszą siostrą
Akcji Katolickiej.

Czym jest KSM?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, które zrzesza młodych katolików świeckich, działających
na terenie całej Polski. Tworzy je młodzież
w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość, gotowych całym swoim życiem służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej