Dnia 18 grudnia w Centrum Dialogu w Toruniu odbyła się debata Tożsamość wczoraj - była, dziś – może jest, jutro czy będzie? zorganizowana w ramach projektu Tożsamość jutra, który był realizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w całej Polsce. Głównym celem projektu jest propagowanie patriotyzmu, kształtowanie postaw i wzorców oraz zachowań pro obywatelskich, wzmocnienie poczucia wspólnoty narodu oraz świadomości obywatelskiej i historycznej w oparciu o otwartą dyskusję i autentyczne wydarzenia oraz przykłady z życia. W roku 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości chcemy mówić o tożsamości narodowej w konkretnym kontekście miejsca, sytuacji i grupy osób. Debatę poprzedził pokaz filmu Tożsamość 1918-2018 opowiadający historię Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży od momentu powstania organizacji po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, aż do jego reaktywacji po przemianach ustrojowych w 1989 roku. Film w sposób szczególny akcentuje losy KSM-owiczów inwigilowanych w latach 50. przez Urząd Bezpieczeństwa. Po projekcji uczestnicy debaty dyskutowali nad zagadnieniem tożsamości narodowej w kontekście naszego ogromnego dziedzictwa narodowego oraz sposobów myślenia o tożsamości w kontekście przyszłości.

 

Tożsamość wczoraj - była, dziś – może jest, jutro czy będzie?

19 grudnia 2018

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń

tel.: 501 937 378

biuro@ksmtorun.pl