Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń

tel.: 501 937 378

biuro@ksmtorun.pl

Rok 2021 jest dla nas rokiem jubileuszowym - przeżywamy bowiem 25-lecie istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Toruńskiej. Z tej okazji pragniemy wszystkich zaprosić do wspólnej modlitwy w intencji dziękczynno-błagalnej - pragniemy podziękować Panu Bogu za powołanie KSMu w naszej diecezji oraz za 25 lat, podczas których Bóg nas prowadził i ochraniał. Jednocześnie pragniemy prosić o Jego błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na kolejne lata działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
 
Zapisy na poszczególne miesiące:
- styczeń:  https://tiny.pl/7vc81
- marzec:  https://tiny.pl/7vc8n
- kwiecień:  https://tiny.pl/7vcsx
- czerwiec:  https://tiny.pl/7vcsg
- lipiec:  https://tiny.pl/7vcsr
- sierpień:  https://tiny.pl/7vcs9
- wrzesień:  https://tiny.pl/7vcsw
- październik:  https://tiny.pl/7vcsc
- listopad:  https://tiny.pl/7vcsd
- grudzień:  https://tiny.pl/7vcs5
 
Forma modlitwy jest dowolna. Możesz wybrać dzień albo kilka dni danego miesiąca, a możesz nawet każdego miesiąca podjąć modlitwę za KSM DT. Wszystko zależy od Ciebie. Prosimy, aby modlitwę zakończyć "modlitwą na 25-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Toruńskiej":
 
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, Patronko Diecezji Toruńskiej! W czasie Zwiastowania Pańskiego otworzyłaś się na wolę Boga, wypowiadając znamienne słowa: "niech mi się stanie według słowa Twego". Naucz nas posłuszeństwa wiary, które nie jest ciężarem, ale miłością Twojego Syna. Tobie zawierzamy młodzież diecezji toruńskiej, a szczególnie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Prosimy Cię, kieruj tych młodych ludzi po bezpiecznych drogach dzisiejszego świata i wypraszaj potrzebne łaski u Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Niech przez cnotę, naukę i pracę młodzież przemienia swoje serce, na wzór św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny. Maryjo, prosimy Cię, naucz młodych nieustannie mówić: „Gotów”, aby stali się apostołami w służbie Bogu, Ojczyźnie i naszej Diecezji. Matko Nieustającej Pomocy módl się za nami!

 

Sztafeta modlitewna na 25-lecie KSM Diecezji Toruńskiej

23 grudnia 2020

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Diecezji Toruńskiej