Rok 2021 jest dla nas rokiem jubileuszowym - przeżywamy bowiem 25-lecie istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Toruńskiej. Z tej okazji pragniemy wszystkich zaprosić do wspólnej modlitwy w intencji dziękczynno-błagalnej - pragniemy podziękować Panu Bogu za powołanie KSMu w naszej diecezji oraz za 25 lat, podczas których Bóg nas prowadził i ochraniał. Jednocześnie pragniemy prosić o Jego błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na kolejne lata działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
 
Zapisy na poszczególne miesiące:
- styczeń:  https://tiny.pl/7vc81
- marzec:  https://tiny.pl/7vc8n
- kwiecień:  https://tiny.pl/7vcsx
- czerwiec:  https://tiny.pl/7vcsg
- lipiec:  https://tiny.pl/7vcsr
- sierpień:  https://tiny.pl/7vcs9
- wrzesień:  https://tiny.pl/7vcsw
- październik:  https://tiny.pl/7vcsc
- listopad:  https://tiny.pl/7vcsd
- grudzień:  https://tiny.pl/7vcs5
 
Forma modlitwy jest dowolna. Możesz wybrać dzień albo kilka dni danego miesiąca, a możesz nawet każdego miesiąca podjąć modlitwę za KSM DT. Wszystko zależy od Ciebie. Prosimy, aby modlitwę zakończyć "modlitwą na 25-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Toruńskiej":
 
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, Patronko Diecezji Toruńskiej! W czasie Zwiastowania Pańskiego otworzyłaś się na wolę Boga, wypowiadając znamienne słowa: "niech mi się stanie według słowa Twego". Naucz nas posłuszeństwa wiary, które nie jest ciężarem, ale miłością Twojego Syna. Tobie zawierzamy młodzież diecezji toruńskiej, a szczególnie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Prosimy Cię, kieruj tych młodych ludzi po bezpiecznych drogach dzisiejszego świata i wypraszaj potrzebne łaski u Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Niech przez cnotę, naukę i pracę młodzież przemienia swoje serce, na wzór św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny. Maryjo, prosimy Cię, naucz młodych nieustannie mówić: „Gotów”, aby stali się apostołami w służbie Bogu, Ojczyźnie i naszej Diecezji. Matko Nieustającej Pomocy módl się za nami!

 

Sztafeta modlitewna na 25-lecie KSM Diecezji Toruńskiej

23 grudnia 2020

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń

tel.: 501 937 378

biuro@ksmtorun.pl