Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń

tel.: 501 937 378

biuro@ksmtorun.pl

780 123 886 (ksiądz asystent)

Asystent:

ks. Wiktor Ostrowski

ul. Kościelna 19

87-152 Biskupice

Podstawowe informacje

Oddział KSM przy parafii Świętej Marii Magdaleny

w Biskupicach

Nasz oddział działa przy parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biskupicach już od 15 lat. Od samego początku istnienia oddziału, aż do chwili obecnej, opiekę nad nami sprawuje ks. Grzegorz Pszeniczny. Wspólnota liczy 15 osób. Tradycją naszego oddziału stało się organizowanie przedstawienia związanego z tematyką Bożego Narodzenia oraz Wielkiego Postu. Bierzemy także czynny udział w comiesięcznych Apelach Jasnogórskich, odbywających się w naszym kościele parafialnym.
Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebują

Jeśli chcesz dołączyć do osób, które chcą aktywnie przeżyć swoją młodość to zapraszamy do nas! Spotykamy się co piątek o godzinie 19.15 w salce parafialnej.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Diecezji Toruńskiej