Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń

tel.: 501 937 378

biuro@ksmtorun.pl

prezes: Nikola Pelc
zastępca prezesa: Natalia Waśkiewicz
skarbnik: Zbigniew Mućka
sekretarz: Sandra Izbrandt
zastępca sekretarza: Adrianna Strużyna

KIEROWNICTWO
Działamy przy parafii Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu od 23 lat .
Spotykamy się w piątki o godzinie 19:00 w salce na plebanii (po Mszy świętej wieczornej) .
Nasze stałe inicjatywy to przedstawienie na 11 listopadainscenizowane drogi krzyżowe, a także wieczornica zaduszkowa.

Asystent:

ks. Łukasz Waśko

tel. 728 208 090 (prezes Nikola Pelc)

Oddział KSM przy parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Toruniu

ul. Kardynała Wyszyńskiego 7/9

87-100 Toruń

oddział KSM przy parafii Maksymiliana Marii Kolbego
w Toruniu

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Diecezji Toruńskiej