Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
87-100 Toruń

tel.: 501 937 378

biuro@ksmtorun.pl

Do góry

Oddział przy parafii
pw. św. Marii Magdaleny
w Biskupicach

780 123 886 (ksiądz asystent)

asystent: ks. Wiktor Ostrowski

ul. Kościelna 19, 87-152 Biskupice

Oddział przy parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biskupicach

Nasz oddział działa przy parafii
pw. św. Marii Magdaleny w Biskupicach
już od 15 lat. Od samego początku istnienia oddziału, aż do chwili obecnej, opiekę nad nami sprawuje ks. Wiktor Ostrowski. Wspólnota liczy 15 osób. Tradycją naszego oddziału stało się organizowanie przedstawienia związanego
z tematyką Bożego Narodzenia oraz Wielkiego Postu. Bierzemy także czynny udział w comiesięcznych Apelach Jasnogórskich, odbywających się w naszym kościele parafialnym.
Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebują.

Jeśli chcesz dołączyć do osób, które chcą aktywnie przeżyć swoją młodość, zapraszamy do nas!
Spotykamy się co piątek
o godzinie 19:15 w salce parafialnej.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej